Wat Kan DaVeTra voor u betekenen?

Bij DaVeTra (Dak Veiligheid Traject) staat veiligheid en de kwaliteit van daken centraal. Wij bieden eigenaren en beheerders van vastgoed een traject aan om de veiligheid op daken goed te regelen en voor de toekomst te waarborgen.

Bij het realiseren van een veilige situatie op uw dak, is het aanbrengen van een valbeveiligingssysteem alleen niet voldoende. Er moet ook gedacht worden aan de praktische zaken zoals:

  • Het hebben van een veiligheidsprotocol;
  • Het hebben van een projectdossier;
  • Het beschikbaar stellen van PBM (Persoonlijke BeschermingsMiddelen) op locatie;
  • Contactpersoon op locatie voor het geven van instructies c.q. voorlichting;
  • etc.

Wij zijn u graag van dienst om samen het traject te doorlopen en de dakveiligheid van uw vastgoed te waarborgen. Tevens hebben wij enkele aanvullende diensten om onder andere een visuele beoordeling te maken van de technische staat waarin het dak verkeert omdat dit direct invloed heeft op het te doorlopen traject.

Inspectie op naleving van de ARBO-richtlijnen

DaVeTra kan u naast het "Dak Veiligheid Traject" ook van dienst zijn tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan daken. Wij kunnen een inspectie verrichten om te controleren of de opdrachtnemer conform de ARBO-richtlijnen de werkzaamheden uitvoert. Via onze app kunnen wij direct nadat we van het dak afstappen het rapport per email bij u aanleveren. Indien er sprake is van een onveilige situatie, dan zullen wij dit direct aan u melden.

Voor vragen of een nadere toelichting kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Offerte aanvragen »


VvE veilig certificaat en VvE OK label

Heeft u het traject volledig afgerond namens uw Vereniging van Eigenaars (VvE)? Dan ontvangt u van Stichting VVErtimago het VvE Veilig Certificaat.

Wilt u kunnen aantonen dat niet alleen de veiligheid maar ook alle andere zaken binnen uw VvE op orde zijn? Dan is het hebben van een VvE OK label voor u de manier!

Het VvE OK Label is een initiatief van Stichting VVErtimago. De Stichting VVErtimago wil met het VvE OK label een blijvende bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid van de woonomgeving. Dit door middel van het ontwikkelen en het kunnen toekennen van een landelijk keurmerk aan Verenigingen van Eigenaars, op grond van een praktisch toepasbare, marktconforme en transparante kwaliteitsmeting. De Stichting heeft geen winstoogmerk en streeft ernaar om aan zoveel mogelijk VvE’s en Beheerders het label te kunnen uitreiken.

Bron: Website Stichting VVErtimago

Ga naar de website!


Persbericht VvE Centraal

VvE Centraal heeft over het VvE Dakveilig Certificaat een artikel geschreven. In het artikel wordt uitgelegd hoe de samenwerking tot stand is gekomen en wat de doelstelling is.

Lees het volledige artikel op de website van VvE Centraal (klik op de groene knop)!

Lees hier meer!